cjm-neutral               Gør en forskel           cjm-neutral     


 

Du kan i forskellige medier blive snydt af falske reklamer.

 

Budskaber om ” billig fagforeninger” forretninger, som lover at de kan gøre det hele for et væsentligt mindre beløb.

 

Fakta er, at hvis noget virker usandsynligt billigt, så er det nok fordi man ikke får det man tror. Lidt lige som hæleri, hvis det er usandsynligt billigt, så bør almindelig sund fornuft fortælle, at der er noget som man ikke får, og andet som måske er stjålet.

 

Det er også tilfældet med de gule / ukristelige såkaldte fagforeninger, som reklamerer for medlemskab af en såkaldt fagforening for under 100 kr. om måneden.

 

En rigtig fagforening laver overenskomster, det vil sige forhandler: Genetillæg – feriefridage – pension – uddannelse/kompetencefond – fratrædelsesregler og meget mere. Alt dette sikres ved lokale forhandlinger og mæglingsmøder, måske efterfølgende ved fællesmøder og endelig afskedigelses nævnet eller arbejdsretten. Et system som forretningerne ikke har, de har ene og alene muligheden med en advokat og gennem det civilretslige system.

Som en ekstra styrke ved overenskomstforhandlingerne, der har fagforeningerne en strejkefond, altså en fond man indbetaler et mindre beløb til løbende, så man kan få noget at leve for, hvis en strejke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne bliver udløst. Det har de gule og de ukristelige ikke, der kan du forsøge dig som skruebrækker over for dine kollegaer!

 

Den rigtige fagforening stiller også uddannelse til rådighed for din Tillidsrepræsentant og Miljørepræsentant, hvis du har sådan nogle. Det gør forretningerne ikke, hvilket er naturligt nok, for de har jo heller ikke nogen overenskomst som de kan henvise til.

 

Mange mennesker taler om at de er imod at man søger politisk indflydelse, men hvad er politisk indflydelse!?

Politisk indflydelse, det er at søge det politiske system om fordele for de medlemmer man har. Så som børnepasning der gør man kan passe sit arbejde – en retfærdig skatte og afgiftspolitik der ikke ramme meget skævt på de svage i samfundet, ordentlig infrastruktur så man kan komme til og fra arbejde, skolegang – uddannelse – efteruddannelse, samt meget mere. Med de ord på, der kan man måske nok ændre tanke om, at fagforening også har noget med politik at gøre.